Velkommen til Jobplaneten

Hvem er vi?

Jobplaneten er et innovativt partnerskab for unge, indgået mellem Greve og Køge kommuner og de almene boligorganisationer i kommunerne. Jobplaneten har desuden et stærkt samarbejde med en række institutioner, erhvervsskoler, NGO’er og et stort virksomhedsnetværk i de respektive kommuner.  Jobplaneten er finansieret af Landsbyggefonden og Den A.P Møllerske Støttefond samt Greve og Køge Kommune, I indsatsen “Fra fritidsjob til faglært” foreløbig frem til 2023.

 

Hvad gør vi?

Jobplaneten finder og støtter unge ind i deres første job og hjælper de unge videre på vej mod et gradvist større ansvar via Jobplanetens 4 trin. Jobplaneten udbygger og vedligeholder et stort netværk af virksomheder og med kendskab til begge parter og især den unge tilbyder Jobplaneten at matche et fritidsjob hos virksomheden med det rette unge menneske.

 

Hvorfor gør vi det?

En række forskellige undersøgelser påviser samstemmende at tidlige og positive erfaringer med fritidsjobs hos de unge, fører til varig beskæftigelse i hele livet. Via fritidsjobbet får den unge tidligt den nødvendige arbejdsdisciplin og får ofte inspiration og motivation til at dygtiggøre sig yderligere og søge ind på den rigtige uddannelse. På den led mindsker den tidlige indsats frafald på uddannelserne og øger lysten til at tjene sine egne penge; Jobplanetens hjælp til arbejde og uddannelse forebygger uhensigtsmæssig adfærd i fritiden og ungdomskriminalitet.

 

Hvordan gør vi det?

Jobplaneten arbejder med gradvist at give de unge et større ansvar, først via et lommepengejob i beskyttede omgivelser, dernæst med fritidsjobs i institutioner og endelig i de private virksomheder, når de unge er fyldt 16 år. Jobplaneten hjælper også med at finde relevante uddannelsestilbud samt praktik- og lærepladser. Jobplaneten er til for virksomhederne og vi slipper ikke kontakten, således at vi står klar til at gribe ind eller støtte, hvis det konkrete match ikke fungerer optimalt.

Klik videre for at læse mere om Jobplaneten og hvordan vi kan hjælpe dig

For de unge

For virksomhederne

Jobplanten formilder helt gratis kontakten mellem virksomheder og unge i forhold til fritidsjob, praktikplads eller læreplads.

 Læs vores virksomhedsfolder og bliv inspireret

For de interesserede

Vi er til at fange alle hverdage fra 9-17Kontakt os her
+