VELKOMMEN TIL JOBPLANETEN

Hvem er vi?
Jobplaneten arbejder med en række indsatser for unge, der skal hjælpe til et bedre ungeliv og flere fremtidsmuligheder inden for de faglige erhverv. Projektet hedder “Fra Fritidsjob til Faglært” og skal inspirere og motivere unge til at tage en erhvervsuddannelse.

Jobplaneten er et innovativt partnerskab for unge, indgået mellem kommune, boligsociale helhedsplaner og flere almene boligorganisationer. Konceptet opererer i Køge Kommune, Greve Kommune og Roskilde Kommune.
Jobplaneten har et stærkt samarbejde med en række institutioner, erhvervsskoler, NGO’er og et stort virksomhedsnetværk både lokalt og regionalt .

Jobplaneten er finansieret af Den A.P Møllerske Støttefond, Landsbyggefonden og Kommuner.

Mission
Jobplaneten hjælper unge mellem 13-18 år med at finde deres første lommepenge- eller fritidsjob.
Via Jobplanetens 4 trin støtter vi de unge til gradvist at tage større ansvar og blive mere selvstændige ift. jobsøgning og arbejdsmarkedet.
Jobplaneten har et stort netværk af virksomheder og offentlige institutioner, og vi matcher de unge med det rette job hos den rette virksomhed/ offentlige arbejdsplads.
På baggrund af et grundigt kendskab til både den unge og dennes kompetencer/ønsker og virksomhedernes behov og forventninger, skaber vi kontakten og sørger for, at den unge er klar til at varetage arbejdet.
Fordi at vi matcher enhver ung og arbejdsplads, stiger succesen for både arbejdspladsen og den unge.

Vision 
En række forskellige undersøgelser  fastslår, at unges tidlige og positive erfaringer med at have lommepenge- og fritidsjob fører til varig beskæftigelse resten af livet.
Via fritidsjobbet lærer den unge tidligt den nødvendige arbejdsdisciplin, og får inspiration og motivation til at dygtiggøre sig og søge ind på en uddannelse. Det mindsker risikoen for frafald på uddannelserne, giver de unge større selvværd og ansvarsfølelse og øger de unges lyst til at tjene sine egne penge.
Jobplanetens hjælp til arbejde og uddannelse forebygger indirekte ligeledes uhensigtsmæssig adfærd i fritiden og ungdomskriminalitet.

I Jobplaneten vil vi bidrage til at alle unge får de samme muligheder for fremtiden. 

Værdier

Anerkendelse – De unge skal opleve at få anerkendelse for deres styrker og kompetencer

Inklusion – De unge skal inkluderes i samfundet og blive en del af et fællesskab

Ansvar – De unge skal opleve at få mere ansvar og have tillidsfulde voksne som de kan regne med

Succesoplevelser – De unge skal have flere succesoplevelser i livet, så de selv kan skabe en positiv fremtid

 

Lommepenge- og fritidsjob siden 2014

Forskellige arbejdspladser i 2020

%

Har fastholdt sit fritidsjob i hele ansættelsesperioden

Vi er til at fange alle hverdage fra 9-17Kontakt os her
+