VELKOMMEN TIL JOBPLANETEN

Hvad gør vi?
Jobplaneten finder og støtter unge i Køge og Greve med at finde deres første lommepenge- eller fritidsjob.
Via Jobplanetens 4 trin støtter vi de unge til gradvist at tage større ansvar og blive mere selvstændige ift. jobsøgning og arbejdsmarkedet.
Jobplaneten har et stort netværk af virksomheder og offentlige institutioner, og vi matcher de unge med det rette job hos den rette virksomhed/ offentlige arbejdsplads.
På baggrund af et grundigt kendskab til både den unge og dennes kompetencer/ønsker og virksomhedernes behov og forventninger, skaber vi kontakten og sørger for, at den unge er klar til at varetage arbejdet.
Fordi hver eneste match mellem ung og arbejdsplads vurderes enkeltvis, stiger succesen for både arbejdspladsen og den unge.

Hvem er vi?
Jobplaneten er et innovativt partnerskab for unge, indgået mellem Greve og Køge Kommune, de boligsociale helhedsplaner Helhedsplanen i Køge og Greve Nord Projektet i Greve og flere almene boligorganisationer.
Jobplaneten har et stærkt samarbejde med en række institutioner, erhvervsskoler, NGO’er og et stort virksomhedsnetværk både lokalt i Køge og Greve og regionalt .
Jobplaneten er finansieret af Landsbyggefonden og Den A.P Møllerske Støttefond samt Greve og Køge Kommune som indsatsen “Fra fritidsjob til faglært” .

Hvorfor gør vi det?
En række forskellige undersøgelser  fastslår, at unges tidlige og positive erfaringer med at have lommepenge- og fritidsjob fører til varig beskæftigelse resten af livet.
Via fritidsjobbet lærer den unge tidligt den nødvendige arbejdsdisciplin, og får inspiration og motivation til at dygtiggøre sig og søge ind på en uddannelse. Det mindsker risikoen for frafald på uddannelserne, giver de unge selvværd og ansvarsfølelse og øger de unges lyst til at tjene sine egne penge.
Jobplanetens hjælp til arbejde og uddannelse forebygger indirekte dermed ligeledes uhensigtsmæssig adfærd i fritiden og ungdomskriminalitet.

Hvordan gør vi det?
Jobplaneten arbejder med gradvist at give de unge et større ansvar. Først via et lommepengejob i beskyttede omgivelser, dernæst med fritidsjobs i institutioner og endelig i de private virksomheder, når de unge er fyldt 16 år. Jobplaneten hjælper også med at finde relevante uddannelsestilbud samt praktik- og lærepladser.
Jobplaneten er en tæt en samarbejdspartner for virksomhederne, og vi holder kontakten, også når en ung er startet hos en virksomhed, så vi er klar til at gribe ind eller støtte, hvis der opstår behov efterfølgende.

Hvor længe gør vi det?
Foreløbig kører Jobplaneten frem til 2023.

Vi er til at fange alle hverdage fra 9-17Kontakt os her
+