VELKOMMEN TIL JOBPLANETEN

Hvem er vi?
Jobplaneten er et innovativt partnerskab for unge, indgået mellem kommune, boligsociale helhedsplaner og flere almene boligorganisationer. Konceptet opererer i Køge Kommune, Greve Kommune og Roskilde Kommune.
Jobplaneten har et stærkt samarbejde med en række institutioner, erhvervsskoler, NGO’er og et stort virksomhedsnetværk både lokalt og regionalt .

Jobplaneten er finansieret af Den A.P Møllerske Støttefond, Landsbyggefonden og Kommuner.

Hvad gør vi?
Jobplaneten hjælper unge med at finde deres første lommepenge- eller fritidsjob.
Via Jobplanetens 4 trin støtter vi de unge til gradvist at tage større ansvar og blive mere selvstændige ift. jobsøgning og arbejdsmarkedet.
Jobplaneten har et stort netværk af virksomheder og offentlige institutioner, og vi matcher de unge med det rette job hos den rette virksomhed/ offentlige arbejdsplads.
På baggrund af et grundigt kendskab til både den unge og dennes kompetencer/ønsker og virksomhedernes behov og forventninger, skaber vi kontakten og sørger for, at den unge er klar til at varetage arbejdet.
Fordi at vi matcher enhver ung og arbejdsplads, stiger succesen for både arbejdspladsen og den unge.

Hvorfor gør vi det?
En række forskellige undersøgelser  fastslår, at unges tidlige og positive erfaringer med at have lommepenge- og fritidsjob fører til varig beskæftigelse resten af livet.
Via fritidsjobbet lærer den unge tidligt den nødvendige arbejdsdisciplin, og får inspiration og motivation til at dygtiggøre sig og søge ind på en uddannelse. Det mindsker risikoen for frafald på uddannelserne, giver de unge større selvværd og ansvarsfølelse og øger de unges lyst til at tjene sine egne penge.
Jobplanetens hjælp til arbejde og uddannelse forebygger indirekte ligeledes uhensigtsmæssig adfærd i fritiden og ungdomskriminalitet.

Hvordan gør vi det?
Jobplaneten arbejder med gradvist at give de unge et større ansvar. Først via et lommepengejob i beskyttede omgivelser, dernæst med fritidsjobs i institutioner og endelig i de private virksomheder, når de unge går ud af 9. klasse. Jobplaneten hjælper med at finde relevante uddannelsestilbud samt praktik- og lærepladser.
Jobplaneten er en tæt samarbejdspartner for virksomhederne, og sørger for at holde kontakten med ung og virksomhed, så vi på bedste vis kan støtte hvis der opstår behov efterfølgende.

 

Vi er til at fange alle hverdage fra 9-17Kontakt os her
+