FAGLIGE FORLØB


Faglige forløb

Jobplaneten samarbejder med en række lokale folkeskoler og ungdomsuddannelser. Dermed kan vi tilbyde de unge skræddersyede forløb, der er tilpasset den enkelte unges uddannelsesønsker, kompetencer og behov.  De faglige forløb bygger bro mellem folkeskoler og erhvervsuddannelser, hvilket tydeliggør erhvervsfagenes mange muligheder og øger de unges viden og interesse for de faglige erhverv.

Praksistalenter:
Praksistalenter henvender sig til unge fra 5. til 9. klasse, som enten har udvist specifikke kompetencer inden for de håndværksmæssige fagområder, eller har behov for et frirum fra den faglige undervisning i skolen. Foruden at øge interessen og elevernes viden om erhvervsfaglige uddannelser, udvider forløbet elevernes håndværksmæssige talenter og potentialer.
Forløbet strækker sig over seks gange, hvor de unge får en forsmag på, hvad man laver på den pågældende erhvervsuddannelse, og hvordan det er at være elev på skolen. Forløbet foregår enten på EUC Sjællands værksteder lokalt i Køge og Greve eller på folkeskolernes eksisterende værksteder med faglærer fra EUC Sjælland. Forløbene tilrettelægges i samarbejde mellem folkeskolen, EUC Sjælland og Uddannelsesvejledningen i Greve eller Køge.

Klasseforløb:
Jobplaneten etablerer ekstraordinære erhvervsrettede klasseforløb i samarbejde med Uddannelsesvejledningen i Greve eller Køge, folkeskoler, EUC Sjælland og ZBC Køge.
Ved at lave integrerede fagforløb for hele klassen, hvor folkeskolernes praktiske fag i perioder flyttes fysisk til lokaler hos EUC Sjælland eller ZBC Køge, introduceres de unge til en række erhvervsrettede uddannelsesmuligheder og får et bredere kendskab til, hvordan uddannelserne og studielivet er bygget op på erhvevsskolerne.

Valgfag:
Der etableres særlige valgfag i folkeskolerne, som består af kortere undervisningsforløb med forskellige erhvervsfaglige temaer. Formålet med valgfag er, at kompetenceudvikle de unge, så de kan klædes på til at varetage et særligt lommepenge- eller fritidsjob. Samtidig bygges der bro til erhvervsskolerne, hvor undervisningen foregår. Eksempelvis kan unge der er ansat i offentlige fritidsjob på et plejehjem eller daginstitution sideløbende få kursus på ZBC SOSU i Køge, hvor de også lærer den faglige og teoretiske del af arbejdet og hverdagen på fx plejehjem eller i institutioner.

Vi er til at fange alle hverdage fra 9-17Kontakt os her
+