Resultater

Jobplaneten har siden opstarten i 2014 skabt mere end 350 lommepenge- og fritidsjobs til unge mennesker.
Der er særligt sket en stor udvikling i de seneste år, hvor Jobplaneten også er blevet understøttet af midler og ressourcer fra kommunerne og den A.P Møllerske Støttefond.

Hvor er der skabt job?
De lokale lommepengejobs er primært etableret i boligområderne, mens de forskellige fritidsjobs er blevet skabt i lokale institutioner og lokale virksomheder i Køge og Greve.

De unge er glade for arbejdet
Frafaldsprocenten blandt de unge, der er startet i job, har alle årene været meget lav. Det skyldes bl.a. vores unikke 4-trins system til oplæring af de unge og matchingen med de rigtige virksomheder.
En del af de unge er faktisk blevet i virksomhederne, efter de fyldte 18 år, og har fået flere ansvarsområder fx ledelse og oplæring af nytilkomne

Mentorforløb gør en forskel
Den mindre gruppe af lidt ældre unge med særlige udfordringer har med stor succes været en del af vores mentorforløb. Mentorforløbet er meget håndholdt og tilpasset den enkelte unge, der får tilknyttet en mentor og i nogle tilfælde også en erhvervsmentor.
Blandt disse unge har succesraten også været høj, og mange af disse unge har startet og fuldført forskellige praktik – og lærepladsforløb, samt er startet på en af de uddannelsesinstitutioner, der indgår som vigtige samarbejdsparter i Jobplaneten.

Samarbejde med folkeskolerne
Jobplaneten samarbejder også med de lokale folkeskoler i Køge og Greve. Formålet er at skabe motiverende forløb for unge på 6.-9. klasses niveau, der introducerer eleverne til forskellige muligheder for at tage ungdomsuddannelser.
Der er ofte tale om kortere forløb fx 8 dage, der motiverer eleverne til at vælge en faglige uddannelse efter 9. klasse.

Der er stor interesse og opbakning fra folkeskolerne i Køge og Greve til disse forløb, så der er allerede gennemført en række forløb med bl.a. EUC Sjælland og ZBC omkring håndværksfag og uddannelser indenfor fødevarefremstilling.

Vi er til at fange alle hverdage fra 9-17Kontakt os her
+