HVAD KAN JOBPLANETEN GØRE FOR JER?

Hvad kan vi gøre for din virksomhed?

Jobplaneten formidler helt gratis kontakten mellem virksomheder og unge i forhold til fritidsjob, praktikplads eller læreplads.

Det får din virksomhed ud af et samarbejde med Jobplaneten:

1) Arbejdsomme unge: Vi matcher din virksomhed med de rette unge mennesker, der passer ind i jeres virksomhed og til jeres behov. I får:
En ung, energisk og motiveret medarbejder og let rekruttering
En ung som kan løse mindre opgaver til en beskeden løn – så får I mere tid til de større og vigtigere opgaver
Vi forbereder og støtter de unge i deres arbejde hos jer, og vi følger med hele vejen

2) Socialt ansvar: Din virksomhed er med til at løfte et socialt ansvar og give de unge en bedre chance i livet. I får Jobplanetens CSR-bevis, som attesterer virksomhedshedens engagement og sociale ansvar.

Gode erfaringer:
Jobplaneten skaber kontakt mellem unge og virksomheder i lokalområdet og sørger for, at parterne får et udbytterigt samarbejde via fritidsjob, praktikplads eller læreplads.
Jobplaneten har siden 2014 oprettet omkring 500 lommepenge– og fritidsjobs for unge, og vi er stolte af at have en meget lav frafaldsprocent.

Her kan du læse, hvad virksomhederne siger om samarbejdet med Jobplaneten og de unge arbejdere
Ny købmand fortsætter successamarbejde
Statusnotat 2019 Fritidsjob til Faglært

Hvad kan vi gøre for din skoleklasse?

Jobplaneten arbejder med forskellige former for faglige forløb, der understøtter de unges vej til arbejdsmarkedet, tydeliggør erhvervsfagenes mange muligheder og øger de unges viden og interesse for de faglige erhverv allerede fra folkeskolen. Vi samarbejder med en række lokale folkeskoler og ungdomsuddannelser, og tilbyder de unge skræddersyede forløb, der er tilpasset den enkelte unges uddannelsesønsker, kompetencer og behov.

Praksistalenter:

Praksistalenter henvender sig til unge fra 5. til 9. klasse, som enten har udvist specifikke kompetencer inden for de håndværksmæssige fagområder, eller har behov for et frirum fra den faglige undervisning i skolen. Foruden at øge interessen og elevernes viden om erhvervsfaglige uddannelser, udvider forløbet elevernes håndværksmæssige talenter og potentialer.
Forløbet strækker sig over seks gange, hvor de unge får en forsmag på, hvad man laver på den pågældende erhvervsuddannelse, og hvordan det er at være elev på skolen. Forløbet foregår enten på EUC Sjællands værksteder lokalt i Køge og Greve eller på folkeskolernes eksisterende værksteder med faglærer fra EUC Sjælland. Forløbene tilrettelægges i samarbejde mellem folkeskolen, EUC Sjælland og Uddannelsesvejledningen i Greve eller Køge.

Klasseforløb:

Jobplaneten etablerer ekstraordinære erhvervsrettede klasseforløb i samarbejde med Uddannelsesvejledningen i Greve eller Køge, folkeskoler, EUC Sjælland og ZBC Køge.
Ved at lave integrerede fagforløb for hele klassen, hvor folkeskolernes praktiske fag i perioder flyttes fysisk til lokaler hos EUC Sjælland eller ZBC Køge, introduceres de unge til en række erhvervsrettede uddannelsesmuligheder og får et bredere kendskab til, hvordan uddannelserne og studielivet er bygget op på erhvevsskolerne.

Valgfag:
Der etableres særlige valgfag i folkeskolerne, som består af kortere undervisningsforløb med forskellige erhvervsfaglige temaer. Formålet med valgfag er, at kompetenceudvikle de unge, så de kan klædes på til at varetage et særligt lommepenge- eller fritidsjob. Samtidig bygges der bro til erhvervsskolerne, hvor undervisningen foregår. Eksempelvis kan unge der er ansat i offentlige fritidsjob på et plejehjem eller daginstitution sideløbende få kursus på ZBC SOSU i Køge, hvor de også lærer den faglige og teoretiske del af arbejdet og hverdagen på fx plejehjem eller i institutioner.

Gode erfaringer:
Her kan du læse evalueringen og erfaringerne fra første år med Praksistalenter, hvor 17 unge fra folkeskoler i Greve havde undervisning på EUC Sjælland.
Statusnotat 2019 Fritidsjob til Faglært
Unge prøver håndværksfag i skoletiden

Vi er til at fange alle hverdage fra 9-17Kontakt os her
+