JOBPLANETENS 4 TRIN

TRIN 1

Lommepengejobs indenfor helhedsplanernes rammer
De unge ansættes til at udføre opgaver for helhedsplanerne eller på ejendomskontorerne. Det kan både være alene eller i mindre teams.
Arbejdet kan fx være vedligeholdelse, byggeri af uderumsmøbler, lektiehjælper for andre unge i området, børnepasser ved forældrearrangementer, uddelling af informationsmateriale m.m.

Lommepengeindsatsen bygger på relationsarbejde mellem den unge og arbejdspladsen og er meget håndholdt. De unge har løbende samtaler med den boligsocialemedarbejder, som også bidrager med vejledning under udførelsen af opgaverne.
Lommepengeindsatsen er primært et individuelt dannelsesforløb, hvor den unge lærer at indgå i et arbejdsfællesskab og bruge NEM-ID, e-boks m.m..

Typisk er de unge mellem 13 og 15 år, men det kan også være lidt ældre unge med behov for ekstra støtte til at blive en del af arbejdsmarkedet.
Aflønning: Lommepengejobs aflønnes af projektmidler

TRIN 2

Fritidsjobs i kommunale institutioner
Indsatsen minder meget om lommepengejob indsatsen, men ved fritidsjob indgår jobsøgning også som en central del, når de unge skal lære at søge jobbet.
De unges ansættes hos samarbejdspartnere i kommunen og hos boligorganisationerne fx i daginstitutioner og plejehjem eller på ejendomkontorer. Ansættelsesstedet er ansvarlige for, at en medarbejder er til stede, mens den unge udfører opgaverne. Det kræver derfor, at arbejdspladserne har disse ressourcer til rådighed.

Udover at være et individuelt dannelsesforløb for den unge, skal fritidsjobbet også motivere vedkommende til at tage en erhvervsrettet uddannelse, idet de gennem jobbet får et kendskab til faglærte arbejdsområder fx håndværk, pædagog eller SOSU-uddannelserne.

Aflønning: Fritidsjobberne aflønnes af kommunerne

TRIN 3

Fritidsjob i virksomheder inden for faglige erhverv
Målgruppen for denne type fritidsjob er unge på 15-18 år, der i forvejen er i eller har været i lommepengejob, og derfor er parate til at indgå i et arbejdsfællesskab.
De unge i trin 3 er klædt på til at varetage arbejdsopgaver ude i erhvervslivet og  har vist, at de kan møde til tiden og være en stabil ressource for en privat virksomhed.

Aflønning: De unge i trin 3 aflønnes og ansættes af de respektive virksomheder, som har indgået samarbejde med Jobplaneten.
.

TRIN 4

Praktikker og lærepladser til de unge
Jobplaneten støtter løbende de unge, der søger praktik og læreplads som en del af deres uddannelse.

Tilbuddet er også til de unge fra den mest sårbare målgruppe, hvor der er behov for en meget håndholdt indsats, og hvor sideløbende mentorstøtte via en pulje i projektet også vil være gavnligt.

Der er mulighed for, at den unge også kan tilknyttes en arbejdspladsmentor på virksomheden som løbende kan støtte den unge på selve arbejdspladsen samt fortælle om uddannelses- og jobmulighederne i erhvervet. En arbejdspladsmentor finansieres via aftale om frikøb få timer ugentligt i en afgrænset periode.
Støtten skal ske i tæt dialog med projektkoordinatoren, som sikrer dialogen med den unge, de lokale folkeskoler, UUV, EUC Sjælland og forældrene.

Vi er til at fange alle hverdage fra 9-17Kontakt os her
+