RESULTATER OG METODE

Jobplaneten har siden opstarten i 2014 skabt lige knap 500 lommepenge- og fritidsjobs til unge mennesker. Det er noget at være stolt af.
Der er særligt sket en stor udvikling i de seneste år, hvor Jobplaneten har udvidet til også at dække Greve og er bliver støttet af midler og ressourcer fra kommunerne og den A.P Møllerske Støttefond.

Status og resultater for 2019
I evalueringen kan du se alle resultaterne fra første år af Jobplanetens indsats Fra Fritidsjob til Faglært LÆS den her
I rapporten beskrives ud over resultater også de arbejdsmetoder og erfaringer, som vi arbejder videre med de kommende år, samt de unges og samarbejdpartnernes vurdering af, hvad de har fået ud af at være med. Evalueringen er udført af et eksternt firma, SocialRespons.

Hvad er det, Jobplaneten kan?
Jobplaneten arbejder med udgangspunkt i den enkelte unge og vedkommendes behov, ønsker og kvalifikationer. Ved samtidig at have et stort netværk i erhvervslivet og meget tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner, mentorer, sociale indsatser m.m. opnåes gode resultater, hvor den unge oplever succes og kompetencer til at gennemfører uddannelse og blive på arbejdsmarkedet.
Du kan læse og downloade Jobplanetens guide med beskrivelse af de forskellige indsatser og metoder, som gør Jobplanetens indsats og resultater unikke ift. lignende indsatser her
Jobplaneten Guide

Vi fortæller gerne – skal vi komme ud til jer?
Jobplanetens medarbejdere vil gerne dele ud af vores erfaringer. Derfor kommer vi gerne ud på skoler, hos virksomheder, kommuner, Ungecentre, sociale indsatser m.m. og fortæller og giver sparring på, hvordan I kan arbejde med målgruppen og hjælpe de unge til en bedre fremtid.
Kontakt projektleder Özcan Tecer for at lave en aftale: 24 62 38 58  / ote@bosj.dk


Jobplanetens resultater

Hvor er der skabt job?
De lokale lommepengejobs er primært etableret i boligområderne, mens de forskellige fritidsjobs er blevet skabt i lokale institutioner og lokale virksomheder i Køge og Greve.

De unge er glade for arbejdet
Frafaldsprocenten blandt de unge, der er startet i job, har alle årene været meget lav. Det skyldes bl.a. vores unikke 4-trins system til oplæring af de unge og matchingen med de rigtige virksomheder.
En del af de unge er blevet ansat i virksomhederne, efter de fyldte 18 år og har fået flere ansvarsområder fx ledelse og oplæring af nytilkomne

Mentorforløb gør en forskel
Den mindre gruppe af lidt ældre unge med særlige udfordringer har med stor succes været en del af vores mentorforløb. Mentorforløbet er meget håndholdt og tilpasset den enkelte unge, der får tilknyttet en mentor og i nogle tilfælde også en erhvervsmentor.
Blandt disse unge har succesraten også været høj, og mange af disse unge har startet og fuldført forskellige praktik – og lærepladsforløb, samt er startet på en af de uddannelsesinstitutioner, der indgår som vigtige samarbejdsparter i Jobplaneten.

Samarbejde med folkeskolerne
Jobplaneten samarbejder også med de lokale folkeskoler i Køge og Greve. Formålet er at skabe motiverende forløb for unge på 6.-9. klasses niveau, der introducerer eleverne til forskellige muligheder for at tage ungdomsuddannelser.
Der er ofte tale om kortere forløb fx 8 dage, der motiverer eleverne til at vælge en faglige uddannelse efter 9. klasse. Der er stor interesse og opbakning fra folkeskolerne i Køge og Greve til disse forløb, og der bliver løbende gennemført en forløb med bl.a. EUC Sjælland og ZBC omkring håndværksfag og uddannelser indenfor fødevarefremstilling.

Vi er til at fange alle hverdage fra 9-17Kontakt os her
+